Storsäck

Vid terminal för egen hämtning

Lösvikt på lastbil

Grus minst 5 ton     Jord och flis minst 5m3