Med hela konstruktioner menar vi förråd, stugor, friggebodar mm dit hör även takkupor verandor trappor dvs färdiga enheter avsedda att ställa på plats.