Med hela konstruktioner menar vi förråd, stugor, friggebodar, skåp av olika slag, dit hör även takkupor verandor trappor dvs färdiga enheter avsedda att ställa på plats.

Med delar av konstruktioner menar vi sammansatta byggdelar som i kombination bildar färdiga konstruktioner,

t.ex väggblock i olika storlekar

Småblock upp till 150cm bredd
Midiblock upp till 600cm bredd
Volymdelar upp till 450x700cm
Takstolar