Här finns sammansatta byggdelar som i kombination bildar färdiga konstruktioner, T.ex väggblock i olika storlekar

Småblock upp till 150cm bredd
Midiblock upp till 600cm bredd
Volymdelar upp till 450x700cm
Takstolar

Midiblock Midiblock Förflyttning av midiblock vid produktion